Rijbewijzen

Rijbewijs B

Dit kan ook allemaal met de automaat. Tarieven

Dit pakket kan u gebruiken als initiatielessen (basis).
Deze kunnen ook als vervolmaking dienen.
En als voorbereiding op een examen.
Bij 12 u kunnen we een meer doorgedreven opleiding aanbieden.
Tijdens de 20u rijles doorlopen we alle fases van het autorijden; zoals rijden op een autosnelweg, rijden in druk verkeer, manoeuvres, enz.
De instructeur kan alles bijsturen d.m.v. de dubbele bediening die in het voertuig aanwezig is! Zo leer je sneller met specifieke situaties om te gaan.

Rijbewijs B-E

Dit kan bij ons ook met de automaat. Tarieven

Kara beschikt over 2 lesvoertuigen met aanhangwagen.

De kandidaat volgt een praktische opleiding van 8u rijles met manoeuvres gevolgd door het praktisch examen.
Het examen bestaat uit een proef op privaat terrein en op de openbare weg.

Welke sectoren hebben hier nood aan?

Paardensector,
bouwsector,
tuinbouwsector,
bestuurders van caravans,…

Kortom voor iedere bestuurder van een trekkend voertuig categorie B met aanhangwagen waarvan de M.T.M.* max 3.500 kg is.

Het rijbewijs B laat toe een aanhangwagen te trekken met een Maximaal Toegelaten Massa (M.T.M.) tot 750 kg.

Als de M.T.M. van de aanhangwagen meer bedraagt dan 750 kg, volstaat rijbewijs B op voorwaarde dat de M.T.M. van het samenstel niet meer dan 3,5T bedraagt.

Anders rijden

Niet alleen rijangst maar ook slechthorenden, personen met een handicap,… iedereen kan bij ons terecht! Tarieven

Rijangst (amaxofobie) is een overmatige en niet-functionele angst om een voertuig te besturen of om bijrijder te zijn, en uit zich vooral als belemmerende emotie bij het rijden in een auto, vrachtwagen of op een motorfiets.

Rijangst kan specifiek zijn wanneer de angst zich beperkt tot slechts één of enkele situaties, bijvoorbeeld tunnels, bruggen, de linkerrijstrook op de autosnelweg, wegen langs water, het naderen van verkeerslichten, het rijden in een file, inparkeren, verkeersagressie, angst om mee te rijden met een specifiek persoon.
De angst om mee te rijden wordt ook wel bijrijdersangst genoemd.
• Rijangst door paniekstoornis
• Rijangst door overbelasting
• Rijangst na beladen gebeurtenis en trauma
• Rijangst ten gevolge van faalangst
• Rijangst routinegebrek
• Rijangst door vaardighedentekort
• Rijangst als bijrijder
• Rijangst ten gevolge van verkeersagressie
• Rijangst als gevolg van andere (angst)stoornis

Mensen met rijangst zijn veelal niet alleen bang voor het verkeer of het autorijden zelf. Ze zijn ook vaak bang voor de symptomen van hun eigen lichamelijke angst, zoals spierkrampen en/of duizelingen, hyperventilatie, hartkloppingen, etc.

Als rijschool-lesgever is het belangrijk om rijangst en/of faalangst bij een leerling te herkennen.
Onze lesgevers herkennen deze angsten, die meestal gepaard gaan met een aantal lichamelijke reacties, zoals een verhoogde ademhaling, gespannenheid, zweten een verhoogde bloeddruk en een versnelde hartslag.
Al onze lesgevers zijn het afgelopen jaar extra bijgeschoold in rijangst- en verkeersinzicht trainingen.
Met de juiste begeleiding en motivatie proberen we samen deze angsten te overwinnen.
Herken je jezelf hierin? Wil je iets aan je rijangst doen?
Dan is dat je eerste motivatie om je in te schrijven bij ons Kara team!
Neem contact met ons op of schrijf je in.
Gelieve even te melden dat het om rij- of faalangst gaat. U zal door ons team persoonlijk ontvangen worden. En zo maken we samen een stappenplan voor uw eerste contact in het voertuig en starten we met het reduceren van rij-, faal- en examenangsten.

Samen starten we dit proces rustig op met een intakegesprek.
Enkel op afspraak.

Rijbewijs C, C-E, D

Onze vertrouwde partner