Rijbewijzen

Rijbewijs B

Dit kan ook allemaal met de automaat. Tarieven

Met dit voorlopig rijbewijs mag je enkel samen met je vaste begeleider rijden die op het document vermeld staat.
Deze begeleider heeft minstens 8 jaar een rijbewijs B, zonder verval tijdens de laatste drie jaar.
Er mag ook een tweede begeleider aangeduid worden die aan dezelfde eisen moet voldoen.

Passagiers zijn niet toegelaten.

Verschillende pakketten zijn mogelijk.
Dit is volledig afhankelijk van uw leerniveau. Onze instructeurs passen hun lestechnieken aan op uw kennis.

Je kan altijd later nog omschakelen van een voorlopig rijbewijs met begeleider naar een voorlopig rijbewijs zonder begeleider van zodra je minstens 20 uur rijles gevolgd hebt en bekwaam bent om alleen te sturen.

Omdat KARA een ERKENDE rijschool is (nr. 2575), zijn wij gemachtigd om een bekwaamheidsattest af te leveren na 20 uren rijles.
Elke kandidaat die voldoet aan onze kwaliteitsnormen, ontvangt na deze lessen het attest om een voorlopig rijbewijs 18 maanden af te halen en kan zodoende de stage zonder begeleider verderzetten.

Hou rekening met:
• Minimum leeftijd: 18 jaar
• Met begeleider oefenen mag, maar hoeft niet meer
• Aantal maanden stage rijden (de L-periode): 3 tot 18 maanden
• Evaluatie-les na de stage: 1 à 2 uren (niet verplicht)*
• Examenbegeleiding door KARA (niet verplicht)

Vanaf de leeftijd van 18 jaar mag je deelnemen aan het praktijkexamen
(je moet minimaal 3 maanden in het bezit zijn van een geldig voorlopig rijbewijs).

Uitgezonderd die personen die in het bezit zijn van een erkend buitenlands rijbewijs of
personen die het voorlopig rijbewijs hebben laten vervallen.(meer info via onze burelen).

Je lesgever wordt samen met het voertuig op die dag ter beschikking gesteld.
Tijdens deze examenbegeleiding krijg je nog de mogelijkheid om de bedieningsorganen van de auto te herhalen (motorkap, mistlichten, etc.)
Je kan uiteraard nog vragen stellen die je vorige keer misschien vergeten was.
Maar vooral zal de KARA-instructeur je trachten tot rust te brengen en zodoende de examenstress tot een minimum herleiden.

Tijdens het examen zal de instructeur naast jouw plaatsnemen in het voertuig.
Hij kan uiteraard op elk moment ingrijpen met de dubbele bediening, mocht er zich een gevaarlijke situatie voordoen.
Na het examen word je geëvalueerd en het examen besproken. Samen met je lesgever ga je terug naar de rijschool.


Hou rekening met het feit wie 2x niet slaagt voor het praktijkexamen, een bijscholing van 6u moet volgen bij een erkende rijschool, zoals KARA.

Je mag blijven oefenen met je begeleiders tem. de vervaldatum van je voorlopig rijbewijs.

Oefen je met een voorlopig rijbewijs:

  • Verplicht om een “L”- teken duidelijk zichtbaar op de achterruit van je wagen te hangen.
  • Je mag niet rijden van 22u tot 6u ’s anderendaags op vrijdag, zaterdag, zondag en de nachten voor en tijdens wettelijke feestdagen.

Heb je een voorlopig rijbewijs met begeleider , dan moet je ALTIJD vergezeld zijn van een begeleider en mag je naast je begeleider nog één passagier meenemen (opgelet: enkel voor voorlopige rijbewijzen afgeleverd voor 1/2/2014!)

Voor de voorlopige rijbewijzen afgeleverd na 1/2/2014 gelden nieuwe voorwaarden: verplichte vermelding van de begeleiders (max. 2 personen) op het rijbewijs én slechts 1 begeleider * moet aanwezig zijn in de auto, dus geen passagiers in de auto.

Heb je een voorlopig rijbewijs zonder begeleider  afgeleverd voor 1/2/2014: dan mag je een passagier meenemen,  die minstens 24 jaar oud is en in het bezit is van een rijbewijs B.  Is je voorlopig rijbewijs zonder begeleider afgeleverd na 1/2/2014MAG je 2 begeleiders meenemen die aan de voorwaarden van de begeleiders voldoen.  Zie *

 

*Je begeleider moet minstens 8 jaar een rijbewijs hebben en mag de laatste 3 jaar niet vervallen zijn geweest van het recht tot sturen en moet hij/zij ingeschreven staan in een Belgische gemeente. Je begeleider mag natuurlijk niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of bepaalde geneesmiddelen die de rijvaardigheid beïnvloeden.

 

 

Rijlessen met automaat kunnen in sommige situaties het leerproces positief beïnvloeden.

Zo hebben we ervaring met ouderen om ze terug bewuster in het verkeer te laten rijden.
Vaak ook laten we jongeren starten met automaat om hun angst onder controle te krijgen.
Daarna is een omschakeling naar handgeschakeld nog steeds mogelijk.
Ook worden mensen met een beperking op die manier geholpen. 

Daarvoor werken we samen met het BIVV en het CARA.

Het voordeel van de rijopleidingen bij Kara is dat wij de automaat ten alle tijden kunnen inschakelen wanneer JIJ het nodig hebt.
Zo werken we helemaal op maat !

Dit pakket kan u gebruiken als initiatielessen (basis).
Deze kunnen ook als vervolmaking dienen.
En als voorbereiding op een examen.
Bij 12 u kunnen we een meer doorgedreven opleiding aanbieden.
Tijdens de 20u rijles doorlopen we alle fases van het autorijden; zoals rijden op een autosnelweg, rijden in druk verkeer, manoeuvres, enz.
De instructeur kan alles bijsturen d.m.v. de dubbele bediening die in het voertuig aanwezig is! Zo leer je sneller met specifieke situaties om te gaan.
Uiteraard kan u op gelijk welk ogenblik bij KARA terecht om de puntjes op de i te laten zetten of voor een tussentijdse evaluatietest. Dit is een absolute aanrader vóór je naar het praktijkexamen gaat.
Met dit examenpakket word je voorbereid met een korte herhaling van 1 uur.  Vervolgens lassen we nog een korte pauze in om je volledig tot rust te brengen.  Tijdens het examen zal onze lesgever u ondersteunen en mee evalueren.  Nadien overlopen we nog even en rijden we terug naar het kantoor.
Met dit examenpakket word je voorbereid met een intensieve herhaling van 2 uur.  Vervolgens lassen we nog een korte pauze in om je volledig tot rust te brengen.  Tijdens het examen zal onze lesgever je ondersteunen en mee evalueren.  Nadien overlopen we nog even en rijden we terug naar het kantoor.
Je bent niet meer in de mogelijkheid om te oefenen.

Je volgt je opleiding integraal via de rijschool met een minimum aan 6u rijles gevolgd door een examen.

De KARA instructeur zal u volledig begeleiden in de voorbereiding naar uw examen.  U mag enkel nog oefenen met onze lesgever.  Vandaar is een goed uitgedokterde planning cruciaal!  Best bespreek je dit op ons kantoor.

Let op:  je moet in het bezit zijn van een geldig theorie examen.
Informeer gerust naar mogelijke data om je hierin te begeleiden.

Indien je voorlopig rijbewijs langer dan 3 jaar geleden werd vervallen verklaard, mag je terug een voorlopig rijbewijs aanvragen op het gemeentehuis.

Informeer steeds goed bij de dienst bevolking van de gemeente!

Rijbewijs B-E

Dit kan bij ons ook met de automaat. Tarieven

Kara beschikt over 2 lesvoertuigen met aanhangwagen.

De kandidaat volgt een praktische opleiding van 8u rijles met manoeuvres gevolgd door het praktisch examen.
Het examen bestaat uit een proef op privaat terrein en op de openbare weg.

Welke sectoren hebben hier nood aan?

Paardensector,
bouwsector,
tuinbouwsector,
bestuurders van caravans,…

Kortom voor iedere bestuurder van een trekkend voertuig categorie B met aanhangwagen waarvan de M.T.M.* max 3.500 kg is.

Rijbewijs B+E is vereist voor samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van de categorie B en een aanhangwagen of oplegger met een maximaal toegelaten massa van ten hoogste 3.500 kg.

We geven kortingen voor inschrijvingen bij meerdere personen.

Tevens zijn wij erkend voor de subsidie maatregel van de Vlaamse Overheid, KMO-portefeuille.

OPGELET:

Opgelet: het rijbewijs van categorie B uitgereikt voor 1 januari 1989 is geldig voor het besturen van een samenstel BE.

Het rijbewijs C of C1 is niet geldig voor het besturen van een samenstel BE

Het rijbewijs B laat toe een aanhangwagen te trekken met een Maximaal Toegelaten Massa (M.T.M.) tot 750 kg.

Als de M.T.M. van de aanhangwagen meer bedraagt dan 750 kg, volstaat rijbewijs B op voorwaarde dat de M.T.M. van het samenstel niet meer dan 3,5T bedraagt.

Als de M.T.M van het samenstel meer bedraagt dan 3,5T, maar 4250 kg niet overschrijdt, wordt de “code 96” op het rijbewijs vereist, hetgeen je verkrijgt na het volgen van een praktijkopleiding en het afleggen van een praktijkexamen.
Indien je wilt rijden met een aanhangwagen met een M.T.M. hoger dan 3.500 kg, op voorwaarde dat de M.T.M. van het samenstel niet meer bedraagt dan 12.000 kg, dan dien je in het bezit te zijn van rijbewijs C1+E.
zie andere categorieën.

Anders rijden

Niet alleen rijangst maar ook slechthorenden, personen met een handicap,… iedereen kan bij ons terecht! Tarieven

Rijangst (amaxofobie) is een overmatige en niet-functionele angst om een voertuig te besturen of om bijrijder te zijn, en uit zich vooral als belemmerende emotie bij het rijden in een auto, vrachtwagen of op een motorfiets.

Rijangst kan specifiek zijn wanneer de angst zich beperkt tot slechts één of enkele situaties, bijvoorbeeld tunnels, bruggen, de linkerrijstrook op de autosnelweg, wegen langs water, het naderen van verkeerslichten, het rijden in een file, inparkeren, verkeersagressie, angst om mee te rijden met een specifiek persoon.
De angst om mee te rijden wordt ook wel bijrijdersangst genoemd.
• Rijangst door paniekstoornis
• Rijangst door overbelasting
• Rijangst na beladen gebeurtenis en trauma
• Rijangst ten gevolge van faalangst
• Rijangst routinegebrek
• Rijangst door vaardighedentekort
• Rijangst als bijrijder
• Rijangst ten gevolge van verkeersagressie
• Rijangst als gevolg van andere (angst)stoornis

Mensen met rijangst zijn veelal niet alleen bang voor het verkeer of het autorijden zelf. Ze zijn ook vaak bang voor de symptomen van hun eigen lichamelijke angst, zoals spierkrampen en/of duizelingen, hyperventilatie, hartkloppingen, etc.

Als rijschool-lesgever is het belangrijk om rijangst en/of faalangst bij een leerling te herkennen.
Onze lesgevers herkennen deze angsten, die meestal gepaard gaan met een aantal lichamelijke reacties, zoals een verhoogde ademhaling, gespannenheid, zweten een verhoogde bloeddruk en een versnelde hartslag.
Al onze lesgevers zijn het afgelopen jaar extra bijgeschoold in rijangst- en verkeersinzicht trainingen.
Met de juiste begeleiding en motivatie proberen we samen deze angsten te overwinnen.
Herken je jezelf hierin? Wil je iets aan je rijangst doen?
Dan is dat je eerste motivatie om je in te schrijven bij ons Kara team!
Neem contact met ons op of schrijf je in.
Gelieve even te melden dat het om rij- of faalangst gaat. U zal door ons team persoonlijk ontvangen worden. En zo maken we samen een stappenplan voor uw eerste contact in het voertuig en starten we met het reduceren van rij-, faal- en examenangsten.

Samen starten we dit proces rustig op met een intakegesprek.
Enkel op afspraak.

Rijbewijs C, C-E, D

Onze vertrouwde partner