theorieles 27/11

Start van de theorie lessen.

27/11 in Mol

 

Onze lessen zijn erkend voor het 12u attest theorie!

Vanaf 01.06.2017

De zware overtreding telt mee in het theorie-examen cat. B

Vanaf 01.06.2017 zal in het theorie-examen een onderscheid worden gemaakt tussen zware overtredingen en lichte fouten. Zware overtredingen zijn:

– alle overtredingen van de derde graad (bv. het negeren van een rood verkeerslicht of het overschrijden van een witte doorlopende streep);

– alle overtredingen van de vierde graad (bv. de bevelen van een politieagent niet naleven);

– alle overtredingen ten aanzien van het overschrijden van de toegelaten maximumsnelheid.

Het theorie-examen zal nog steeds bestaan uit 50 vragen, waarbij de kandidaat minimum 41/50 moet behalen. Bij een zware overtreding worden 5 punten afgetrokken en bij een lichte fout één punt. De kandidaat mag dus maximum 9 lichte fouten of maximum 1 zware én 4 lichte fouten maken. Bij 2 zware overtredingen wordt de kandidaat onmiddellijk uitgesteld.