Fietsproject

“Structuur achter de magie van het verkeersinzicht bij fietsers”

Doel: verkeersveiligheid verbeteren door het verkeersinzicht te trainen met jonge fietsers van 14 -15 jaar.

  • De fietser moet zich inleven in de positie van de autobestuurders
  • De fietser wordt als toeschouwer, buitenstaander het verkeersgebeuren tussen auto en fietser gesteld.
  • Eigen fietsinzicht verbeteren door vanuit verschillende posities te leren observeren
  • Optimale zelforganisatie van de persoonlijke fietspositie

Aangepast per leerniveau en klasniveau

 

test 2 fietsproject4 fietsproject3