Praktijkexamen rijbewijs B

U kan altijd terecht op het kantoor voor vragen.

Neem ook even een kijkje op de website van het examencentrum

Vanaf 01.06.2017 zijn er voor alle kandidaten onderstaande wijzigingen in het praktijkexamen van de categorie B van toepassing, ongeacht of het theorie-examen of het voorlopig rijbewijs behaald is vóór 01.06.2017.

6 mogelijke manoeuvres op het praktijkexamen cat. B

Vanaf 01.06.2017 zal de kandidaat 6 mogelijke manoeuvres moeten kunnen uitvoeren.
De kandidaat zal door loting 2 van de 3 onderstaande manoeuvres moeten uitvoeren:

1. Keren in een smalle straat.
Dit manoeuvre zal moeten uitgevoerd worden op de openbare weg.
De examinator zal de kandidaat vragen rechtsomkeer te maken, in een straat met matig verkeer.
De kandidaat mag kiezen waar hij zich gaat keren en mag het manoeuvre vooruit of achteruit starten.
De volledige breedte van de rijbaan (van boordsteen tot boordsteen) mag gebruikt worden.

2. In rechte lijn achteruitrijden.
Dit manoeuvre zal moeten uitgevoerd worden op de openbare weg.
De examinator zal de kandidaat vragen achteruit te rijden, over een afstand van ongeveer 10 meter, in een rustige straat.
De kandidaat dient het manoeuvre op een continue wijze uit te voeren.
Hierbij mag hij zich evenwel 1 keer opnieuw positioneren.

3. Parkeren:
Wanneer door lot trekking het manoeuvre “parkeren” werd geselecteerd, dan zal dit manoeuvre bestaan uit één van de vier volgende parkeermanoeuvres:

3.1 evenwijdig ten opzichte van de weg rechts parkeren tussen 2 voertuigen

3.2 evenwijdig ten opzichte van de weg links parkeren tussen 2 voertuigen

De manoeuvres 3.1 en 3.2 zullen moeten uitgevoerd worden op de openbare weg.
De examinator zal de kandidaat vragen zijn voertuig evenwijdig ten opzichte van de weg rechts of links te parkeren.
De kandidaat stelt zich op naast het voertuig waarachter hij zich moet parkeren, om het daarna achterwaarts te parkeren, in een continue S-beweging, tussen twee voertuigen.

3.3 loodrecht ten opzichte van de weg vooruit in een vak parkeren

3.4 loodrecht ten opzichte van de weg achteruit in een vak parkeren

De manoeuvres 3.3 en 3.4 zullen moeten uitgevoerd worden op een openbare plaats.
Onder een openbare plaats valt de openbare weg of een publiek terrein zoals de parking van een groothandelszaak of de parking van het examencentrum.
Er zal minstens één voertuig naast het parkeervak geparkeerd staan.
De examinator zal de kandidaat vragen zich vooruit of achteruit in een vak te parkeren.
Voor het manoeuvre aan te vatten, heeft de kandidaat de vrije keuze wat de opstelling van het voertuig betreft, zolang de opstelling een voorwaarts of achterwaarts parkeermanoeuvre mogelijk maakt.
Het manoeuvre moet niet in één beweging uitgevoerd te worden.

2 vaardigheden als bijkomende evaluatiecriteria voor het praktijkexamen cat. B

Zelfstandig rijden

De vaardigheid van de kandidaat om zelfstandig te rijden zal worden beoordeeld tijdens de proef op de openbare weg.
Zo zal de kandidaat worden gevraagd een op voorhand aangegeven bestemming te bereiken zonder aanwijzingen van de examinator.
De kandidaat mag kiezen of hij de instructies van een GPS of de richting van verkeersborden zal volgen.

GOCA-Risk Perception Test

Het praktijkexamen wordt uitgebreid met de GOCA-Risk Perception Test. Het gaat om een computertest, die afgelegd wordt vòòr de proef op de openbare weg. De test zal nagaan of de kandidaat de verschillende potentiële gevaren op de weg tijdig kan herkennen en correct kan inschatten. Noch de reactietijd, noch de kennis van de wegcode worden beoordeeld.

De risicoperceptietest bestaat uit kortfilms, opgenomen in het dagdagelijks verkeer, vanuit een bestuurdersperspectief met zicht op de snelheidsmeter, de richtingaanwijzers, de binnenspiegel en buitenspiegels die ook meebewegen. De aanwezigheid van de verschillende spiegels in het gezichtsveld van de kandidaat, verplichten hem om zijn aandacht te verdelen, gericht te kijken en de mogelijke risico’s in te schatten betreffende de andere weggebruikers voor, achter of aan de zijkant van het voertuig.

Op het einde van de kortfilm krijgt de kandidaat een vraag met 4 antwoordmogelijkheden waarbij meerdere (minimum 1 en maximum 3) goede antwoorden mogelijk zijn. De kandidaat start met 2 oefenfilms en legt aansluitend de test af bestaande uit 5 kortfilms. De kandidaat slaagt vanaf een score van 6/10. De beoordeling houdt in: voor ieder correct antwoord +1; voor ieder fout antwoord -1; voor ieder correct antwoord dat niet aangevinkt wordt 0.

In welk examencentrum mag ik de GOCA-Risk Perception Test afleggen?
De GOCA-Risk Perception Test en de proef op de openbare weg zijn 2 onderdelen van het praktijkexamen. Beide onderdelen van het praktijkexamen moeten in hetzelfde examencentrum worden afgelegd.

Ik ben geslaagd voor het theorie-examen voor 01.06.2017. Moet ik toch nog de Goca-Risk Perception Test afleggen bij het praktijkexamen?
Ja, de Goca-Risk Perception Test wordt voor elke kandidaat vanaf 01.06.2017 een verplicht onderdeel van het praktijkexamen cat. B, ongeacht de datum van slagen voor het theorie-examen.

Gelieve marketing cookies te accepteren om deze video’s te bekijken.