Tarieven 2022

Kara rijschool

Aangesloten bij Federdrive Vlaanderen
Erkenning Vlaamse overheid: 2575
BTW BE 0430 862 914

Bankgegevens:
BIC: KREDBEBB
IBAN: BE 06 7310 3005 5322

Rijbewijs B

Image

Inschrijvingsrecht (éénmalig te betalen)

€ 30

   

Theorieles groep 12 uur

€ 125

Theorieles privé (uurtarief)

€ 40

Praktijkles per uur incl. auto rijschool

€ 67,5

Praktijkles, pakket 6 uur 

€ 405

Praktijkles, pakket 20 uur 

€ 1350

Evaluatie-les, 2 uur (tussentijds of voor een examen)

€ 135

 

 

Examen pakket 1*

1 uur voorbereiding en begeleiding examen door Kara lesgever + auto

€ 202,50

Examen pakket 2*

2 uur voorbereiding en begeleiding examen door Kara lesgever + auto

€ 270

*Exclusief examengeld examencentrum

€ 43

Inschrijven
Meer info

Rijbewijs BE

Image

Inschrijvingsrecht (éénmalig te betalen)

€ 30

Praktijkles (uurtarief)

€ 92,50

Pakket 1*
Praktijkles 8 uur + examen met Kara lesgever

(Inclusief verzekering, auto, aanhangwagen)

€ 925

Pakket 2
Praktijkles 4 uur
(2x niet geslaagd) + examen verplicht RS

€ 585

*Exclusief examengeld examencentrum 

€ 39

 

Meer info
Inschrijven

Anders rijden

Image

Inschrijvingsrecht (éénmalig te betalen)

€ 30

Intake gesprek 30 min.

€ 38,75

Praktijkles rijangst of ASS of CARA (uurtarief)

€ 77,5

Meer info
Inschrijven

Heb je vragen over bovenstaande of geraak je niet verder, gelieve ons te contacteren op nummer
014/31 71 63

Enkele steunmaatregelen

De Vlaamse Overheid stelt een subsidiemaatregel ter beschikking voor de Vlaamse KMO's, die hun personeel of zaakvoerders willen laten bijscholen. Hierdoor betaalt u 70% van de oorspronkelijke factuur. De andere 30% wordt door de KMO portefeuille bijgestort.

Meer info via Vlaamse Infolijn: 1700 + registreren via www.kmo-portefeuille.be (registratie kan tot 14 dagen voor de start van de opleiding!!) Nadien kunnen er geen subsidies meer aangevraagd worden.

Erkenningsnummer Kara: DV.0105877.

Meer info via Constructiv = fonds voor vakopleiding in de bouwnijverheid.
Provincie Antwerpen, Theodoor Van Rijswijckplaats 8 bus 4, 2000 Antwerpen.
tel. 03/224 78 10 - fax 03/224 78 19 - ant@constructiv.be

www.constructiv.be 

Elk bedrijf uit PSC 149.01 heeft recht op opleidingspremies. Het premiekrediet is de som geld waarop u recht hebt om opleiding en vorming te voorzien voor uw arbeiders. (dit is afhankelijk van het aantal arbeiders in dienst)

meer info via Volta : www.volta-org.be/nl/werkgevers/vergoedingen/premie-voor-opleidingen

Voorwaarden: ten laatste 3 werkdagen voor de start vd. opleiding, premie aanvragen, lid zijn van Volta.  Opleiding volgen van min. 3u en tussen 7u en 17u. Het premiebedrag bedraagt per arbeider max. 15.5/uur en wordt afgebouwd van het krediet van de onderneming.

Image

Anders rijden

Persoonlijk gesprek
Image

Rijbewijs B

Theorie of praktijk
Image

Rijbewijs BE

Les of examen

Image

Vormings moment

Begeleiderscursus

Image

Vormings moment

Begeleiderscursus

Veelgestelde vragen